Historik

Blendow Group AB etablerades 1992. Ursprungligen hette vi Blendow Marketing & Blend of Consulting och var ett konsultföretag inom strategi, marknadsföring och försäljning. Med tiden ökade vårt intresse för juristbranschen och sedan 1996 har vi dagligen varit i kontakt med yrkesverksamma jurister runt om i Sverige. Sedan 2001 arbetar vi huvudsakligen med juridisk kompetensförsörjning. Våra tjänster vänder sig i huvudsak till jurister, men även i stor utsträckning till beslutsfattare som har behov av att hålla sig uppdaterade med juridisk information. Blendow Group har under de senaste åren utvecklats fantastiskt bra och är idag ett av Sveriges ledande företag inom området juridisk kompetensförsörjning. Härutöver bedriver vi även landets största privata utbildningsverksamhet för jurister och beslutsfattare som kommer i kontakt med juridik.

Affärsidé

Blendow Group arbetar med alla aspekter av juridisk kompetensförsörjning. Vi bevakar våra kunders intresseområden för att därefter snabbt och enkelt förse kunderna med relevant information om nyheter, förändringar och händelser inom det aktuella området. Vi erbjuder utbildning, nyhetsbevakning, facklitteratur och facktidningar – våra experter ser till att våra kunder alltid är uppdaterade med för dem korrekt och relevant information.

Organisationen består idag av drygt 300 medarbetare varav ca 60 personer arbetar heltid på vårt huvudkontor i Stockholm.