Skip to content

BlendowGroup

Vi erbjuder allt du behöver för att hålla dig uppdaterad inom juridiken

Vårt erbjudande

Vi tillhandahåller juridiska nyheter, utbildningar, expertanalyser och talang snabbt och noggrant

”Världen blir alltmer komplex, vilket innebär att juridiken också blir allt viktigare.”

Våra tjänster och produkter

Allt du behöver för att hålla dig ajour inom juridikområdet

Nyhetsbevakning och rättsdatabas

Sveriges största juridiktidning online

Utbildningstjänst inom juridik

Rekrytering och interimlösningar

Juridiska tjänster för företag

Podcast om de senaste juridiska händelserna

Onlinemagasin om juridik

Karriärnätverk för kvinnliga jurister

Kostnadsfria juridiska onlinekurser för alla

Våra kunder och experter

”Blendow Group är en otroligt bra aktör av information och kunskap när det gäller branschen som helhet.”

Marie Wessel, Advokat

”Blendow Group har ett imponerande utbud av kvalificerade kurser med kvalificerade föreläsare. Jag är stolt över att få vara en del av detta.”

Peter Berg, Redovisningsexpert

”Jag får Blendow Lexnovas nyhetsbevakning varje dag och håller mig på så sätt á jour med vad som händer inom mina intresseområden.”

Christina Ramberg, Professor i civilrätt

”Jag tar regelbundet del av kunniga och intressanta expertkommentarer i Lexnova av rättsutvecklingen inom olika rättsområden.”

Börje Leidhammar, Advokat och adj. professor