Skip to content

Thomas Blendow, vd och grundare, blendow group

”Vi är kända för att vara extremt drivna”

Det finns en enorm kraft i det vi gör. Vi har valt ett smalt segment – juridisk kompetensförsörjning – men vi är unikt djupa inom den nischen och erbjuder i princip allt, från nyheter till utbildning, rådgivning och rekrytering. Därför har vi en alldeles särskild position på marknaden, med våra nätverk, våra medier, vår räckvidd och vår expertis inom allt som rör juridik.

Jag heter Thomas Blendow och startade Blendow Group för 30 år sedan. Jag är inte jurist, jag är entreprenör. Men jag insåg tidigt att kunskap och kompetens inom juridik är en samhällsfråga. Juridiken definierar spelplanen där vi alla verkar, och samtidigt har vi alla ett eget ansvar, med både rättigheter och skyldigheter. Världen blir alltmer komplex, i ett allt snabbare tempo, vilket innebär att juridiken också blir allt viktigare. Därför fortbildar vi jurister, men också andra grupper, till exempel HR-avdelningar och verksamheter inom bygg, fastighet och entreprenad. Vi både sprider och fördjupar juridisk kunskap och kompetens.

Vi har några hörnstenar i vårt bolag som präglar oss, både i relationer med våra kunder och internt: kunskap, energi och attityd. Våra medarbetare ska ha den kunskap som krävs för att leverera kvalitet, och vi har alltid satt en ära i att samarbeta med de vassaste juridiska experterna i Sverige.

Energi präglar oss på många sätt: vi är hela tiden i framkant, vi kommer alltid på nya saker, vi är kreativa. Som bolag letar vi ständigt efter medarbetare som har energi att genomföra alla sina sysslor. Om man kommer med en kreativ idé får man nästan alltid ett ”go for it” hos oss, så länge man tar ansvar för genomförandet.

Attityd är nog det som är svårast att påverka, men det handlar om att vara en sådan som håller upp dörren för andra. Som inte är rädd för att gå en mil till om det krävs. Som instinktivt tänker ”vad kan jag göra för dig” i stället för tvärtom. Man kan säga att vi är ett bolag som karaktäriseras av ”grit” – drivkraft och ihärdighet.

Under de här 30 åren har vi gjort en magisk resa som visar på kraften i det vi gör, men också att vår företagskultur är på riktigt. Vi är kända för att vara extremt drivna, och samtidigt är vårt samhällsengagemang något jag är så stolt över. Att vi till exempel, i denna hierarkiska och konservativa bransch, driver nätverket Legally Lady. Eller att vi investerat flera miljoner i Juridik för alla, ett juridiskt bildningspaket som är kostnadsfritt för alla som vill.

Utmaningen framåt är alltid att hitta rätt människor som vill vara med och bygga detta vidare. Och därför är jag så glad att mina båda barn, Johanna och Sebastian, vill vara med och ta ansvar framåt. Jag brukar säga att vi inte har åstadkommit något än, det mesta och det bästa ligger framför.

Johanna Blendow, styrelseledamot, Blendow Group

”Ju bättre förståelse vi har för juridiken, desto färre konflikter blir det”

Juridiken är en reflektion av samhällets etiska överväganden och moraliska principer, och dessa är inte statiska. Vi lever i en allt mer snabbrörlig och sammanvävd värld där spelplanen kontinuerligt suddas ut och ritas om för att reflektera det senaste. För att kunna delta i samhället på ett framgångsrikt sätt krävs uppdaterad kunskap om juridiken, oavsett om man är en individ eller upprätthållare av spelreglerna. Det är därför det är så spännande med juridiska kurser och nyheter: de fångar spelplanens lägesbild och den riktning som förändring rör sig i.

Mitt namn är Johanna Blendow och jag drivs av att förstå och förbättra världen. Under uppväxten var Blendow Group ett ständigt diskussionsämne vid middagsbordet som fostrade ett stort intresse för entreprenörskap och juridik. Idag ansvarar jag för strategiska initiativ på Norrsken Foundation, en stiftelse som stöttar entreprenörer som tar sig an samhälls- och miljöutmaningar genom skalbara tekniklösningar. Jag jobbar med allt från små bolag som befinner sig i idé-fas, till globala organisationer med tusentals anställda. Under åren på Norrsken har jag kommit att känna igen tre gemensamma nämnare bland de bolag som blir framgångsexempel – nyfikenhet, entreprenörskap och teknologi.

Dessa tre förhållningssätt genomsyrar även Blendow Group, både i form av hur bolaget drivs och vad för tjänster som tillhandahålls. Det blev uppenbart inte minst under pandemiåren, då Blendow Group på mycket kort tid ställde om till en ny, digitaliserad värld. I turbulenta tider är juridiken viktigare än någonsin, och bolagets snabba omställning var viktig för att kunna fortsätta sprida nödvändig kunskap om lagen. Jag ser en otrolig potential i det Blendow Group gör, och brinner särskilt mycket för initiativet Juridik för Alla. Ju bättre förståelse vi har för juridiken, desto färre konflikter blir det i samhället. Det är spännande att få bidra till bolagets utveckling som styrelseledamot, och det är särskilt roligt att få göra det tillsammans med min bror Sebastian.

 

Om Johanna Blendow

Styrelseledamot, Blendow Group
Nuvarande roll: Head of Global Strategic Initiatives på Norrsken Foundation
Tidigare erfarenhet: Goldman Sachs och JLL
Utbildning: B.A. Economics & Law från University of Cambridge, Academic MA

Sebastian Blendow, styrelseledamot, Blendow Group

”Juridisk kunskap är nödvändig för att driva innovation”

Juridiken är underlaget som skapar förutsättningarna för ett fungerande, jämlikt samhälle. Den skapar ramverket inom vilket all samhällsutveckling, om det är social, ekonomisk eller ekologisk, kan ske. Det är endast genom en välspridd förståelse för denna spelplan som vi kan lyckas med att driva framgångsrik innovation i en allt mer snabbrörlig värld.

Blendow Group har alltid varit en stor del av mitt liv. Jag växte upp med olika berättelser om företaget och minns tydligt hur pappa och jag gick igenom färgglada Excel-tabeller tillsammans när jag fortfarande var för ung för att förstå vad de olika raderna betydde. När jag blev äldre fick jag successivt en djupare inblick i bolagets organisation och en bättre förståelse och beundran för det otroliga värde Blendow Group skapar. Bolaget har en unik position på den svenska marknaden för juridisk kompetensförsörjning. Med sitt stora utbud av produkter och tjänster samt den djupa expertis som finns är det fascinerande att se hur Blendow Group kan hjälpa tiotusentals kunder och partners.

Utöver mitt arbete som styrelseledamot på Blendow Group arbetar jag som COO & CFO på Alex Therapeutics AB, ett svenskt medicinteknikbolag. I den rollen arbetar jag dagligen med diverse juridiska och regulatoriska utmaningar. Som ett ungt bolag i en komplext reglerad industri måste vi navigera komplicerade nationella och internationella lagstiftningar och standarder i utvecklandet av våra produkter. Samtidigt som vi står inför samma juridiska utmaningar som alla SME-bolag med begränsade resurser. Utifrån detta perspektiv som en slutanvändare av flera juridiska tjänster och produkter försöker jag bidra med erfarenheter till styrelsearbetet. I mitt styrelsearbete strävar jag efter att utmana och uppmuntra det fortsätta innovationsarbetet så att Blendow Group fortsätter att ligga i framkant vad gäller juridisk kompetensförsörjning i Sverige.

 

Om Sebastian Blendow

Styrelseledamot, Blendow Group
Nuvarande roll: COO & CFO på Alex Therapeutics
Tidigare erfarenhet: EF, Hult Prize
Utbildning: BSc. Business and Economics från Stockholm School of Economics